1. Åben dig for livet
Det første, min klient behøver for at blive hel igen, er at komme til at tro helt og fuldt på, at han eller hun vil blive hel igen.
At vække klientens tiltro til livet og kroppens egne, helende potentialer, er den største og måske vanskeligste udfordring for mig som behandler og terapeut.
Klientens opfattelse af sine blokeringer og spændinger og livssituation. Ved stor tillid og tryghed til mine behandlinger, hvilket betyder at klienten mere eller mindre ubevidst skifter opfattelse og indstilling til sin livssituation. Når opfattelsen skifter, dvs. når mennesket skifter til en mere livsglad tilstand, følger kroppen med på den mest overraskende måde.
Den skiftende frievilje tilstand kan indfinde sig med eller uden klientens vidende, bevidst eller ubevidst. Klienten hjælpes til at forstå betydningen af sin egen livsindstilling og levemåde. Den sårede og lukkede sjæl inspireres til aktivt at udforske sig selv og livets sammenhænge og skabe de nødvendige ændringer for at blive rask og hel igen.
Den vanskelige opgave der venter den ikke hele klient er at finde en mere ægte, umiddelbar, kærlig og konstruktiv måde at leve på.
2. Rens dig for dine indre konflikter
Det næste trin for mine klienter indebærer ofte store vanskeligheder og svær modstand. Her må klienten kæmpe den vanskelige kamp mod sit eget ego, sit eget fastgroede og konservative verdensbillede.
De indre konflikter i mennesket, der er den egentlige årsag til de fleste sygdomme, må og skal findes og løses. Gamle smerter skal forløses og veksles til erkendelse. Klienten skal skille sig af med utidsvarende synspunkter, forældede opfattelser og personlige kæpheste, som han eller hun har forsvaret i årevis.
Alle meninger og synspunkter, der er i modstrid med livet, er skadelig og overflødig ballast, der tynger skibet ned. Nu, hvor skibet synker, er det tid til og måske sidste frist for – at smide alt, hvad man kan finde af gammelt ragelse overbord. Kunsten er at give slip på alt det, der tager plads og fylder op, der hvor livet skulle have rum og plads. Vi må overgive os til livet og anerkende, at de intuitive sandheder altid er større end de rationelle.
3. Vågn op fra det dybeste sted
Når de indre konflikter løses, bliver afstanden mellem hovedet og kroppen stadigt mindre. Der bliver kortere og kortere fra sindet til følelserne og livet for mine klienter. Og vores selvværd og selvfølelse vokser langsomt og sikkert frem.
Når vi har renset os selv grundigt for de indre konflikter, kommer vi til syne for os selv som de værdifulde væsener vi er. Vi er blevet frie og vågne sjæle. Vores sind kan nu smelte sammen med livet i os. Vi lever ikke længere på overfladen. Vi er blevet bevidste og er vågnet op.
Min klient når i dette trin så dybt ind i sig selv, at livets helhed træder frem. Først er denne helhed fyldt med angst og smerte, men under smerten findes oplevelsen af ægte, rolig og intens glæde ved livet. Når den gamle utryghed og rædsel efterhånden forsvinder, kommer den indre ro. Det er nu at livets visdom kan manifestere sig.
Hermed er vejen til heling, sundhed og velvære åben. Vi har nu kontakt med vores dybe menneskenatur, og med alt det, vi er bestemt til at være. Vi har igen kontakt med kilden til vores eksistens, der engang gav os vores krops form, vores fysiske og sjælelige sundhed og vores livsglæde og livsenergi. Når vi har genvundet vores selvværd og selvfølelse, er grunden lagt til at handle ærligt og oprigtigt ud fra os selv.
4. Lev efter din indre viden
Det fjerde og sidste trin er at skabe sig sit nye gode liv for mine klienter. Det gode liv får vi, når vi udtrykker sjælens visdom i tanke, ord og handling. Alle sider af livet må underkastes revision og justering. Fornyelsen må ske hele vejen rundt om livet, både af vores private og vores professionelle side. Tro mod os selv må vi udfolde livet.
Dette fjerde trin er en slags genfødsel af mennesket ind i en ny og mere autentisk form. Vores hadefulde fordomme, vores livsfornægtende ideer, forestillinger og psykiske billeder, må omhyggeligt erstattes af bedre, mere kærlige, mere konstruktive og livsbekræftende. Vores grove, uopmærksomme og ofte konfliktskabende adfærd bliver langsomt og systematisk erstattet af en etisk livspraksis, der udtrykker en ren, stærk og klar kærlighed til sig selv, andre mennesker og livet.
Gennem trin fire forvandles vores levemåde, så kærligheden til livet kommer til udtryk i alt hvad vi gør, er og har. Når vi systematisk søger at udtrykke det gode, går der ikke så lang tid, før vi har omformet vores liv til at være godt og fredfyldt. Gradvist genvinder vi også vores indre sammenhæng og balance og helbredelsen er godt på vej.