Bodymindwhisper etiske regler

Den terapeutiske og tantramassage behandler profession er i sin tæt forbundet med nogle grundlæggende etiske spørgsmål.

Respekten for det enkelte menneske og troen på individets ukrænkelighed udgør grundstene i den terapeutiske og tantramassage behandler praksis og i den terapeutiske og behandler forståelse som den oplevelsesorienteret organiske psykoterapi og tantramassage behandling er bygget op omkring.

I tilgangen til den enkelte klient er terapeuten og tantramassage behandleren som udgangspunkt grundlæggende solidarisk med dette menneske uanset dette menneskets handlinger og måder at forvalte sit liv på. Det er således en forudsætning for at der kan etableres en terapeutisk og behandler relation at denne grundlæggende solidaritet er tilstede fra terapeutens og behandlerens side. Kan terapeuten og behandleren ikke møde klienten med denne respekt er det terapeuten og behandlerens pligt at henvise klienten til en anden terapeut og behandler.

Bodymindwhisper følger psykoterapeutforeningens etikregler, ligesom man som psykoterapeut er underlagt de etiske bestemmelser, der fremgår af psykoterapeutforeningens etiske regler. Bodymindwhisper arbejder på ovenstående baggrund ud fra forskellige etiske retningslinier.

  1. Som psykoterapeut og tantramassage behandler skal man arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens og behandlerens personlige interesser.
  2. Tavshedspligt – Psykoterapeuten og tantramassage behandleren har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, erfaret under terapien og behandlingen.
  3. Psykoterapeuten og tantramassage behandleren må ikke udnytte sin stilling som terapeut og behandler til skade for klienten.
  4. Seksuel omgang mellem psykoterapeut, tantramassage behandleren og klient må ikke forekomme.
  5. Psykoterapeuten og tantramassage behandleren skal henvise klienten til en anden behandling, når terapeuten og behandleren ikke er kompetent til arbejde med de problemer klienten har.
  6. Har psykoterapeuten, tantramassage behandleren påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut eller behandler.
  7. Det er uetisk at sjæle klienter fra hinanden. Det er uetisk at omtale en anden kollega på en nedsættende måde.
  8. Som psykoterapeut og tantramassage behandler skal man som praktiserende terapeut og behandler holde sig fagligt ajour gennem egenterapi og deltagelse i faglige kurser eller uddannelser.