Hvad enhver person søger efter i en tantramassage behandler og healer eller en livsvejleder er et særligt energi område, som gør klienten i stand til at genoprette forbindelsen til sit eget indre lys, dvs. den højere del af dem som ved og forstår.

Jeg som livsvejlederen eller tantramassage behandleren eller healeren er i stand til at tilbyde denne… særlige energi, fordi jeg allerede selv har skabt denne forbindelse til mit eget indre lys. Jeg har derved en frekvens til min rådighed, en energimæssig vibration, som indeholder afklaringen på deres klients problem. At være en tantramassage behandler/healer eller livsvejleder betyder at jeg bærer afklarethedens energimæssige frekvens i dit energifelt og at jeg tilbyder det til en anden. Det er hvad det er, intet andet.

Grundlæggende er det en proces der kan finde sted uden ord eller handlinger. Det er energien selv jeg har som livsvejleder eller tantramassage behandler og healer, der har den helbredende virkning. Det er min oplyste energi der åbner op for muligheden til, at en anden kan komme til at “huske” hvad vedkommende allerede ved, nemlig hvordan han/hun opretter forbindelse til sit eget indre lys, til hendes/hans egen intuition. Det er denne erindring, denne tilkobling der bevirker at helbredelsen sker. Al healing er i virkeligheden selv-healing.

At helbrede eller livsvejlede har således intet at gøre med specifikke færdigheder eller specifik viden, som kan læres fra bøger eller opnås ved at tage kurser. Helbredende kraft kan ikke erhverves af noget ydre. Det handler om denne “afklarethedens energi” der er til stede i mit eget energifelt, som er et resultat af min egen indre vækst og klarhed i bevidstheden. Som en livsvejleder og tantramassage behandler og healer er jeg ofte stadig involveret i personlige vækst processer. Der er dog dele af mit energifelt der er blevet så klart og rent, at det kan have en helbredende virkning på andre.

På de områder hvor jeg har helbredt mig selv og er stadig i evig livsproces fra dybtliggende sår og lidelser i behandlinger/terapi, bliver jeg mere og mere til en sand åndelig mester med tiden, en person hvis visdom er baseret på indre viden og personlig oplevelse. Selv-healing er at tage ansvar for mine indre sår og omslutte dem med min bevidstheds lys, dette er nøglen til at blive en livsvejleder og tantramassage behandler og healer. Det er evnen til at heale mig selv der gør mig til en lysarbejder. Dette skaber “afklarethedens energi” i mit væsen og denne energi viser andre vejen til at bruge deres egen evne til selv-healing.

Når jeg behandler klienter eller hjælper mennesker i mine omgivelser “læser” jeg ofte deres energi. Jeg tuner intuitivt ind på dem mens jeg lytter til det de siger og giver dem gode råd eller behandler dem med energimæssige kropslige healende metoder. Men klienten eller personen jeg arbejder med, er lige så optaget af at “læse” mig. Ligesom jeg tuner ind på deres energi, tuner de også ind på min energi, bevidst eller ubevidst. De absorberer den og føler intuitivt om det jeg siger og gør er i overensstemmelse med resten af mig, om det modsvares af det jeg udstråler med min energi og mine vibrationer. De føler hvem jeg er ud over mine ord og handlinger.

Det er ved at klienten læser mig at det virkelige gennembrud opstår. Når klienten føler sig fri og sikker i mit nærvær, når de føler sig omgivet af en type bevidsthed der styrker dem i at stole på deres indre visdom, får alt hvad jeg siger eller gør en healende kvalitet. Når mine ord og handlinger er bakket op af hvem jeg er, bliver jeg bærer af et lys og en kærlighed, der kan føre klienten ind i kernen af sit eget lys og indre kærlighed.

Når nogen ærligt beder mig om hjælp, åbner denne person sig for min energi på en sådan måde, at de kan blive berørt af den reneste og klareste del af mig. Denne del af mig stammer ikke fra de bøger du læser eller de færdigheder du har lært. Den er et resultat af min personlige alkymi, min bevidstheds personlige forvandling som har mit unikke særkende.

Når jeg arbejder med en person, uanset om det er professionelt eller i mit personlige liv, så prøver jeg at give slip på alle mine tanker og ræsonnementer, alle mine formodninger om hvad der er i vejen med denne person og bare lyt fra mit hjerte. Føler mig ind på den anden persons energi fra et stille sted inden i mig. Prøver bare at føle med mit hjerte og min intuition hvor den anden person er, hvordan det føles at befinde sig i deres indre verden.

Det handler om at give slip – at give slip på mine ideer om “hvordan tingene burde være” og slippe mine ønsker og behov, samt virkelig lade den anden person være sig selv. At give en anden rigelig med plads til åbenhed og sandhed og dybfølt forståelse, er at tilbyde denne person en reel tantramassage healende kraft. Ofte er det dette der virkelig hjælper den anden, min totale accept af hvordan tingene forholder sig. Det er når jeg ikke forsøger at ændre noget ud fra sindets synspunkt at jeg virkelig forbinder mig med nogen og åbner døren for ubetinget kærlighed og medfølelse med dem.