Somme tider sker det, at hele klientens livsperspektiv skifter fra negativt og livsfornægtende til positivt og livsbekræftende. Somme tider sker skiftet spontant, somme tider sker det i forbindelse med terapeutiske og behandlingsmæssige sessioner.

Mig som holistisk behandler og terapeut studerende kan, som effektivt middel til forbedring af livskvaliteten, arbejde direkte og målbevidst sammen med klienten på at få klienten til at skifte sit livsperspektiv.

Teknikken bag perspektivskiftet er først en fuld accept af situationen fra både mig som behandleren og klientens side. Dernæst skabes en kreativ, opløftende og inspirerende atmosfære med fuldstændig tillid, tryghed mellem min klient og jeg og med vægt på kærligheden til livet.

Endelig giver klienten så, helt opmærksomt og nærværende, slip på så mange som muligt af de gamle, negative beslutninger (Vores største og mest grundlæggende livssmerte kommer fra vanskelighederne med at realisere vores livsformål) der jo summer op til klientens hidtidige, negative og livsfjendske livsperspektiv. (Benægtelse. Når den følelsesmæssige smerte bliver for meget for os, kan vi gennem beslutninger, som fastholdes i sind og krop, fornægte vores livsformål og fortrænge smerten).