Hvad er SE?

SE står for Somatic Experiencing. Det er en kropsorienteret behandlingsmetode, som nænsomt afhjælper følgerne af chok, traumer og overvældende begivenheder i livet.

Den terapeutiske behandling har focus på samtale og kropsfornemmelser, hvor bevægelse, øvelser og støttende berøring indgår i terapien.

En SE-practitioner har en grunduddannelse inden for det psykologiske fagområde og dertil en 3 årig overbygningsuddannelse i Somatic Experiencing med en certification som behandler af chok og traumer.

Se gerne mere på SE-foreningens hjemmeside eller skriv til mig, hvis du har yderligere spørgsmål.

Vi mennesker vil gerne tænke og forstå – men vi glemmer, at vores krop også reagerer. Traumatiske oplevelser, stress, angst, sorg og depression kan alt sammen sætte sig i din krop og med tiden udvikle sig til sygdomsrelaterede symptomer og smerter.

En traumatisk oplevelse skal ikke kun bearbejdes i dit hoved og i dine erindringer, den skal OGSÅ bearbejdes i din krop.

SE-terapi handler om at give din krop lov til at reagere, så du kan få frigivet den energi, som har ophobet sig i din krop som følge af en traumatisk oplevelse.

SE-metoden (Somatic Experiencing®) er udviklet af Peter A. Levine Ph. D, psykolog og biofysiolog. I et livslangt studium har Peter A. Levine studeret dyrenes reaktion på stress og trusler på livet, og undrede sig over at de ikke blev traumatiseret.

F.eks. når en gazelle flygter fra en løve, gazellen skal væk og løven skal have sin mad. Hjertet slår hurtigere og begge dyr er i alarmberedskab.

Den samme biologiske reaktion sker i os mennesker, når vi pludselig befinder os i en udfordrende situation. Gazellen og løven ”ryster” oplevelsen ud af kroppen igen, og løber videre på savannen. Men vi mennesker kan ikke altid ”ryste” oplevelsen af os – gid det dog var så enkelt.

“SE – metoden” er en terapeutisk og kropslig metode, som nænsomt støtter  dig til at fokusere din opmærksomhed på dine kropsfornemmelser. Jeg hjælper dig og din krop til at aktivere de iboende og helende ressourcer, som allerede er indeni din krop.

Derved genetableres der en balance i dit nervesystem og dine stressreaktioner opløses.

Det handler ikke om hokuspokus, men helt simpelt, at give din krop lov til at slappe af og reagere.

Jeg guider en sanseproces, som nænsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance.

Ressourcer, forstået som, et trygt sted i kroppen, positive følelser, indre billeder og erindringer af gode oplevelser, bruges som modvægt til traumatisering. Ressourcer giver mulighed for etablering af en proces, der med terapeutisk støtte, sætter kroppens selvhelende potentiale i gang.

Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume; men kroppens reaktion på hændelsen. Traumatiske og fastlåste begivenheder bliver nænsomt forløst gennem opmærksomhed på kroppen og dens ressourcer.

Via behandlingen reaktiveres kroppens selvhelende potentiale, og det bliver muligt at slippe det aftryk, som den voldsomme hændelse satte i os.

Når vi er udsat for en trussel reagere vi instinktiv med kamp eller flugt. Hvis ingen af delene er muligt, reager vi med fastfrysning. Fastfrysning er den reaktion, der sætter sig i nervesystemet og fører til en høj aktivering. Hvis den ikke bliver forløst, kan det føre til symptomer og muligvis syndromer (migræne, fibromyalgi, kronisk træthed m.v.)

Bliver chok og traumer ”fastfrosset” i organismen, kan det få os til at reagere som om faren stadig er til stede. Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det påvirker vores udfoldelse og livsglæde.