HVAD ER SOMA-EMBODIMENT®

Udviklet af Sonia Gomes, PhD, med fokus på diagnostisk viden, berørings og bevægelses værktøjer, samt fordybelse i det haptiske system som redskab til at transformere og forløse udviklingsmæssige og emotionelle traumer.

Træningsforløbet i SOMA-Embodiment er en ny udgave af dens forgænger, SOMA. Det inkluderer tekniske aspekter af Structural and Movement Integration af Dr. Ida Rolf, sammen med Tonic Function and Movement Analysis af Hubert Godard. 

SOMA-Embodiment er integreret med den psyko-fysiologiske forståelse af traumer fra Dr. Peter A. Levine, støttet af Polyvagal teorien af Dr. Stephen Porges og bidragene fra Ecological Psychology som fremstillet af Dr. James Gibson.Værker af Henri Wallon, Donald Winnicott og André Bullinger har også formet programmet.

SOMA’ s FUNDAMENTALE KONCEPT

I ethvert traume sker der et brud på den sensomotoriske koordination; dette kan ske på ethvert stadie af den menneskelige udvikling. Derfor skal kroppen, før forløsning af det emotionelle traume kan ske, have opnået fysisk stabilitet. SOMA-Embodiment 

Terapeuten mig hjælper klienter med at navigere i traumet gennem opmærksomhed på det sociale nervesystem (Porges) og bevægelsessystemet (Godard, Rolf) således, at der kan genoprettes fysisk stabilitet, nærvær og balance. 

Terapeuten mig arbejder nænsomt med forløsningen af det fastlåste traume for at optimere klientens psykologiske funktion, orientering og modstandskraft (Levine). Dette resulterer i større rummelighed i sig selv, i relationer og skaber lethed og glæde.

SOMA’s BIDRAG

For at arbejde med traumatiserede klienter, bliver terapeuten mig nødt til selv at være kropsligt forankret som model. Det kropslige nærvær gør det muligt for klienten at arbejde med sit traume i tryghed. SOMA tilbyder klienterne støttende og guidende protokoller, som fremmer struktureret.

Reorganisering, som igen faciliterer kroppens orientering i forhold til tyngdekraft og rumlighed. Dette resulterer i rebalancering af nervesystemet med øget stabilitet og grounding til følge, hvilet er en forudsætning for forløsning af emotionelt traume. 

Deltagere arbejder med selv-regulering og lærer at bruge resonans og intuition med større selvtillid i det terapeutiske arbejde.

Den støtte og sikkerhed som udvikles gennem SOMA hjælper terapeuten mig til at støtte forløsningen af traumet. 

På den måde bliver klienter bevidste om, og åbner mere op for de følelser og fornemmelser som tidligere har været tavse. SOMA giver terapeuten mig indsigt i hvordan og hvorfor kroppen, sindet og nervesystemet bliver fanget i frys reaktionen. 

Klienten lærer hvordan man anvender specifikke procedurer i forskellige typer af traume, lærer at afkoble de urealistiske billeder, der førhen er blevet internaliseret. Ved at udforske det haptiske system, er det muligt at assistere klienten, påvirket af traumet, til at gå udforske elementer af deres eksterne miljø gennem sanserne. 

Ved at røre og blive berørt af terapeuten mig i en gensidig resonans, fremkaldes kroppens naturlige medfødte intelligens og bevægelse.  

I et længere og dybere bodymindwhisper kropsbehandlings, følelsesmæssig detox og SE chok og traume epigenetisk terapiforløb med Soma traumebehandling vil du på sigt blive god til at træffe bevidste valg, som kan påvirke dit liv i en positiv retning, fordi du er i bedre kontakt med dine følelser og din krop.