FAMILIEOPSTILLINGER

Er det sidste nye skud på stammen indenfor højeffektive problemløsnings- og udviklingsværktøjer i Bodymindwhisper forløbene. Metoden er blid, respektfuld og forløsende på et meget dybt plan. Én enkelt opstilling kan kan gøre det ud for mere end 20 coaching- eller terapisessioner.

Metoden er anderledes (og derfor skal den prøves for mine nuværende og kommende klienter!), fordi man som klient ikke deltager direkte, men populært sagt oplever et medrivende og dybt forløsende ’spontant skuespil’ over ens problematik. Dette giver ofte en dyb selvaccept og forløsende selvforståelse.

Metoden gør 2 ting:

  1. Den viser dig hvor i dit (familie-) system, den oprindelige årsag til dit problem er. Ikke den afledte årsag, som mange andre metoder dealer med, men selve roden. Dette giver mulighed for reel afvikling af problemet – for good. Typisk er det sådan, at problemer, temaer og symptomer, der bliver hængende i tapetet (trods måske både behandling, coaching, psykoterapi og andre tiltag) har en (familie-) systemisk rod. Normalt er den systemisk rod skjult for os, indtil vi ser den med en opstilling.
  2. Forløser (frisætter eller healer, om du vil) roden til problemet, så du forløses på så dybt et plan, at selv dybe kropslige spændinger ofte afslappes, og problemet forsvinder ud af dit liv. Du vil blive forløst så langt, som dit system tillader.

Processen – sådan gør vi i et Bodymindwhisper forløb: 

  1. Opstillingen starter med en kort terapi samtale, hvor du og facilitator (jeg) afklarer, hvilke dele eller aspekter af dit problem, der skal med i opstillingen.
  2. Vi stiller repræsentanter op på gulvet, for at levendegøre og undersøge dynamikken i dit system.
  3. De forskellige dele repræsenteres af gruppedeltagere på gulvet.
  4. Facilitator (jeg) stiller spørgsmål til repræsentanterne og tydeliggør hver enkelts intention og formål. Det giver et klart billede af, hvor ubalancerne og mulighederne i systemet befinder sig.

I den videre proces afdækker facilitator (jeg) repræsentanternes indbyrdes relationer på en let, enkel og blid måde. Via anerkendende spørgsmål og dialog opløses ubalancer i systemet. De oprindelige positive intentioner får liv og kan nu støtte helheden på en ny, sand og tidssvarende måde.

Integration efter Bodymindwhisper opstillingen: 

Efter opstillingen internaliserer du den nye helhed og integrerer opstillingen som et ny udgangspunkt i dit liv. Denne del strækker sig normalt ud over den session, hvor du har fået din opstilling. Det betyder at du sjældent har det fulde udbytte umiddelbart efter at opstillingsarbejdet er udført.

Hvad er et system?

Et system er indbyrdes afhængige elementer – fx er en krop et system af organer mm, en familie et system af enkeltindivider og en organisation et system af mennesker og elementer. Alle dele af et system fx et familiesystem hænger sammen og alle dele er med til at bære systemets udfordringer, fordi systemet samlet set forsøger at opretholde stabilitet. Derfor må vi se på hele systemet og ikke blot den del, der umiddelbart bær symptomet (eller problemet), for at finde den egentlige årsag/rod. I et system er vi underlagt de vilkår, der er i systemet. Det, vi tror, er vores eget problem, har i virkeligheden ofte rod et andet sted i familiesystemet. Det vi troede var vores eget individuelle problem, er ofte blot et vi bær for en anden i familiesystemet! 

Løsningen og forløsningen findes derfor ved at kigge på HELE systemet – og ikke blot på os selv individuelt (modsat Bodymindwhisper individuel terapi). Dette er meget almindelig tankegang indenfor moderne pædagogik (Jesper Juhl/ Helle Jensen). Et barns problemer kan ikke løses effektivt, ved blot at kigge på barnet helt isoleret. Barnet må ses i konteksten af sin familie eller i samspillet med fx lærere. Det samme princip bruger vi her i Bodymindwhisper terapeutisk sammenhæng.  Når vi bruger systemiske opstillinger finder vi de gemte svar og løsninger, som man normalt ikke kan finde ved almindelig lineær tænkning.

Snyd ikke dig selv for at prøve en opstilling hos Bodymindwhisper!

Familieopstillinger:

Hvis du ikke føler, at du er værd at elske, ikke føler at du er ok eller at du hører til, så er det jo ikke fordi, du får den følelse af dig selv! Med opstillinger ser vi din følelse i lyset af hele din families historie, og de begivenheder, som har fundet sted der. Det betyder, at du med opstillingerne kan forløse og heale din egen sårbarhed overfor det aftryk, som dine forfædre har sat i dig – og dermed løse problemet i dig.

Betyder det, at man skal kende sin familiehistorie i detaljer for at deltage? Nej, det gør det ikke. Vi bruger det, du ved, og resten vil automatisk vise sig undervejs.

Hvad er familieopstilling?

Familieopstilling hjælper med at overskue og ændre opfattelse af sammenhænge, samt ændre gamle mønstre, der hæmmer en god relation. Teorien bag er, at alle hører til og har en plads. Ved at bringe mere orden i systemet flyder kærligheden lettere.

Der kan også være flere oplevelser, der stammer fra ens forfædre, der gør, at man i familien har et specielt forhold til penge, overlevelse og arbejde. Disse mønstre kan være overført ubevidst, og give anledning til fx frygt eller vrede. De nedarvede mønstre kan selvfølgelig være både negative og positive.

Hvad kan du bruge Bodymindwhisper familieopstilling til?

Familieopstilling er en systemisk opstilling, der hjælper dig med at få orden i familiesystemet og få mere flow mellem relationerne ved at kigge på hele systemet. Nogle gange kan det føles som om, der står noget i vejen for en god forbindelse, eller at rollerne i familien måske er blevet blandet.

En systemisk opstilling koncentrerer sig om de systemer, vi lever i. De forskellige roller og deres indbyrdes forhold. Eksempelvis kan en mor og datters roller være byttet rundt, så man har været meget mor for sin mor og dermed fået lavet uorden i det naturlige system, hvor mor og far tager sig af deres børn. Der kan være mange grunde til, at der kan komme forviklinger og forvirring i systemerne. Oftest er der tale om en kærlig handling, der har haft til formål at beskytte og værne den man elsker. Familieopstilling kan hjælpe med at finde ud af gamle mønstre, og se hvor de stammer fra.

Mennesket består overordnet set af et biografisk/ psykologisk lag, et sjæleligt lag samt af et systemisk lag. Disse bevidsthedslag må mødes forskelligt, alt afhængig af, hvilket lag vi ønsker at arbejde med. Det systemiske lag rummer alt det, vi er præget af fra vores oprindelige familie; flere generationer tilbage/ det transgenerationelle lag. 

Prægninger bestående af styrker, kvaliteter, uforløste hændelser og temaer. Bert Hellinger er faderen til denne dybe, transformerende fænomenologi og arbejdsmetode, der hjælper til at bringe ”det uopdagede” frem i lyset og skabe forløsning af de forviklinger, der netop har oprindelse i det systemiske lag. Arbejdet er levende, bevægende og effekten er ofte meget stor. 

Vores hjerne, nervesystem og bevidsthed er sådan indrettet, at vi ikke husker alt, hvad vi har oplevet. Vi fortrænger eller fragmenterer oplevelser, der umiddelbart har været for overvældende for os. Disse indtryk ligger dog stadig lagret, ”stivnet og brændt ind” i underbevidstheden, i nervesystemet og kroppen.  

At inddrage bodymindwhisper familieopstillinger i fremtidige individuelle klientarbejde er uvurderligt ift. at favne det hele menneske.