FØLGENDE FAKTORER KAN SIGES AT UDGØRE KERNEN I BODYMINDWHISPER TILKNYTNINGSBASERET KROPSBEHANDLINGS, FØLELSESMÆSSIG DETOX OG SE CHOK OG TRAUME EPIGENETISK TERAPIFORLØB

  1. Hjælp til regulering af arousal og affekt
  2. Støtte til regulering
  3. Indragelse af hele mennesket – interventioner til både krop, kognitivt, følelser, adfærd og seksualitet
  4. Systemisk – forstår symptomer i en Bodymindwhisper udviklingskontekst
  5. Udvikler en terapeutisk alliance og tilknytningsrelation
  6. Styrker både nærhed og selvstændighed
  7. Fælles udforskning af SELVBESKYTTELSESSTRATEGIER
  8. Styrker mentalisering
  9. Udvikler et sammenhængende livsnarrativ – tillært tryg tilknytning
  10. TILKNYTNINGSBASERET Bodymindwhisper forløb har rehabilitering som mål, at støtte klienten ind i en værensmodus, hvor den indre kaos og uro ikke dominerer hele livsrummet, og hvor livet ikke er noget, der skal overstås, men leves.