Behandling og terapi handler om at skabe rammerne for forandring imod det bedre, og det der føles mere rigtigt for dig. Et behandlings og terapiforløb vil typisk bevæge sig gemmen disse tre faser.

Bevidstgørelse

Det er svært at ændre på noget du ikke er bevidst om. Derfor er større klarhed om tanker, følelser og behov, afgørende for at du kan få fat i de uudfoldede ressourcer der skal drive forandringen i kroppen, og medvirke til at bryde de mønstre der giver dig uhensigtsmæssige udfordringer. Dem der forhindrer dig i en friere livsudfoldelse. Bag ethvert mønster, det være sig i tanke eller i handling, ligger en identifikation, eller et selvbillede, der er opbygget og vedligeholdt gennem din hidtidige livsomstændigheder og din historie. På godt og ondt.

Forandring

At gøre op med gamle uhensigtsmæssige mønster kræver en reorientering, hvor du skal afsøge nye ukendte muligheder. Dette vil oftest føles utrygt og usikkert, og kræve motivation, mod og vilje. Her er det afgørende at have et andet menneske i ryggen, der ikke har en forhåndsforventning om hvordan du skal tænke, føle eller opføre dig, men som nysgerrigt og fordomsfrit kan hjælpe dig med at afsøge terrænet, så du kan opbygge de nye kompetencer der skal til, for at du kan skabe et forbedret fundament som basis for at udleve dit potentiale.

Integration

I enhver forandringsproces er det helt naturligt at opleve modstand og modvilje. Når de første indsigter begynder at falde på plads fra kroppen, er det ikke ualmindeligt at du vil opleve afstandtagen til dine gamle mønstre, og de identifikationer og selvbilleder der var knyttet dertil. Her er et vigtigt led i behandlingen og i terapien at få integreret og balanceret både det nye og det gamle. Således at du fuldt og helt kan accepterer og rumme både den du er nu, og den du var engang.

Et behandlings og terapiforløb kan også være målrettet omkring en forhindring der udmunder i stress, traume, angst eller en fobi. Her vil vi kunne arbejde mere målrettet udfra krop, sind, følelser, seksualitet og ånd.