Gennem healing- og tantramassage og Kropspsykoterapi healing af dit indre barn
kan du finde hjem til dig selv.

Gennem opdragelse og samfundets normer, har vi direkte eller indirekte lært, at vi ikke måtte være os selv og ikke kunne have de følelser, vi havde i barndommen. Dette mønster fortsætter vi med at følge og leve efter som voksne, hvilket ofte resulterer i… at vi ikke længere er i kontakt med og er fortrolige med vores sande jeg. For de fleste mennesker er deres sande jeg dybt og grundigt skjult, men tabet vil før eller siden manifestere sig på det fysiske og/eller psykiske plan og give et signal om de følelser og behov den enkelte har og som har brug for healing i form af kontakt, opmærksomhed, nænsomhed, accept og kærlighed.

I 1994 oplevede jeg en periode med meningsløshed og begyndte derfor selv at søge nye livsværdier. I denne søgen opdagede jeg på egen krop, psyke og sjæl hvilket smukt og værdifuldt redskab tantramassage healing var i 2012.

For mig betød det dengang igen at få mod på tilværelsen, at få et fysisk og psykisk overskud og forstå nogle af årsagerne til meningsløsheden. Dengang havde jeg drømt om, at jeg senere i dag skulle komme til at behandle, undervise, holde foredrag, events, workshop og støtte andre mennesker i deres udviklingsproces.

Vækstprincippet i mit arbejde er, at jeg søger at støtte andre mennesker i at finde deres ressourcer og kvaliteter, så de i stedet for at blive offer for konflikter og problemer lærer af dem og vokser gennem dem. Når man begynder at arbejde med sin personlige udvikling, begynder man for alvor at opdage, hvilken høj pris man betaler for at være afskåret fra sine egne følelser og behov. Dvs. at være adskilt fra sit “sande jeg”. Dette opleves af mange som en smerte, der giver sig til udtryk i følelser af meningsløshed, depression, ensomhed, tomhed og isolation. Der er mange døre ind til vores ægte følelser og behov, men fordi vi mange gange ikke har haft berøring med disse i årevis, kan det tage tid at åbne og få kontakt. Ligesom i eventyrenes verden kræver det mod og vedholdenhed at åbne op for de skjulte og hemmelige rum.

Trygheden, der opstår ved endelig at kunne være sig selv og ikke længere have brug for at skjule eller undertrykke sider af sig selv er meget healende. Det giver en fornyet glæde ved livet, en følelse af frihed, masser af energi og kraft som kan bruges til alle de nye valgmuligheder livet byder på.

At arbejde med sig selv kræver tålmodighed og det tager tid at få en indre forståelse af, hvilke følelser og aspekter af ens liv, der har brug for healing. At arbejde med selvudvikling kan medføre perioder, hvor man er mere eller mindre indadvendt, men dette er ikke et mål i sig selv. Målet er at opnå en personlig balance og et forøget engagement i sin dagligdag. På længere sigt giver selvudvikling større klarhed og mulighed for at leve i overensstemmelse med sig selv.

Når vi som børn har oplevet fravær i form af opmærksomhed, kærlighed og respekt dvs. ikke er blevet respekteret, værdsat, set og hørt, udvikler vi et isoleret og adskilt selv, og på denne måde mister vi kontakt med vores “sande natur”. Det barn, der er blevet påduttet, at det tænker eller føler forkert eller måske endda er blevet misbrugt fysisk eller følelsesmæssigt, vil ofte tvivle på sin egen værdifuldhed. Det vil føle skyld og skam over at være den, han/hun er både følelsesmæssigt, tankemæssigt og kropsligt. Det vil føle sig forkert, ensom og angst og mister således kontakten med sin egen væren.

For at beskytte os selv udvikler vi i en meget tidlig alder reaktionsmønstre og strategier for ikke at mærke os selv og fortrænger således den oprindelige smerte igen og igen. Sorgen og smerten over at være adskilt fra sit “sande jeg” kan heales ved at rumme og favne det “sårede indre barn” og dets følelser.

At heale de gamle sår bringer “barnet i os”, ud af sin isolation, ensomhed og angst. Derigennem har vi mulighed for både at tilgive og åbne op for vores oprindelige og naturlige, vise, spontane og legende indre barn, som evner både nærhed, kærlighed, væren, glæde og åbenhed.

Under min egen udviklingsproces måtte jeg igen og igen erkende, at jeg behandlede mit indre barn, som jeg havde lært det under min opvækst. Ubevidst havde jeg overtaget mine forældres holdninger om, hvad der var rigtigt og forkert. De fleste af os er tilbøjelige til ubevidst at kritisere os selv ud fra de samme normer og derved får svært ved at elske os selv, som den vi er.

Ved at blive opmærksom på netop denne selvkritik og andre mønstre fra barndommen, får vi hver især mulighed for at handle anderledes og niere afklaret i forholdet til os selv, til andre og i vores nuværende livssituation. Denne forøgede opmærksomhed oplever jeg som værende det første skridt på vejen i en healingsproces.

“Rejsen hjem” gennem barndommens landskab er ofte smertefuld, og det kan anbefales, at man ikke er alene om processen, men samarbejder med en terapeut eller i en gruppe. Selve processen er samtidig uendelig smuk og forløsende, idet den bringer os ud af vores isolation, ensomhed og angst.

I selvudvikling er tantramassage healing med til at heale den dybe adskillelse fra vores sande jeg. Ved at øge energiniveauet i et område, der særligt trænger til opmærksomhed, vokser muligheden for at komme i kontakt med dybt ubevidste dele af personligheden. Gennem en aktivering af det ubevidste kan meget følelsesladede og. betydningsfulde sider få plads til at komme frem. Under massagen vil modtageren ofte føle en udvidelse, en strømmen eller murren og måske se farver og/eller billeder dvs. sanse sit eget energifelt.

Ved at afbalancere og harmonisere energisystemet, bliver det muligt for modtageren at få kontakt med sine spirituelle kvaliteter. Denne kontakt skaber følelser som afslapning, fred, kærlighed, harmoni, glæde og fortrøstning og kan være med til at støtte modtageren i at finde ro og klarhed. Og se sammenhænge og mening der, hvor der tidligere fandtes meningsløshed og kaoslignende tilstande.

Livsenergien, også kaldet livskraften, gennemstrømmer vores kroppe som et usynligt kredsløbssystem. Denne strøm af energi kan svækkes eller blokeres på grund af følelsesmæssige og kropslige spændinger, samt negative overbevisninger og følelser som f.eks. stress, mindreværd, sorg, vrede, angst og ensomhed.

Hvis følelser af angst eller smerte fortrænges og ikke får opmærksomhed, forbliver de ubevidste, og livsenergien bliver bundet og sætter sig som muskelspændinger og blokeringer i kroppen.

Gennem min tantramassage og berøring styrkes kontakten med de lag i bevidstheden, som ofte ligger uden for ordenes rækkevidde, samt til de følelser og hændelser, som i sin tid var svære at forholde sig til. Frem for alt får vi her adgang til vores oprindelige ressourcer og kvaliteter. Derfor er kropsarbejdet hensigtsmæssigt i enhver udviklingsproces. Vi har mulighed for både at afvikle de gamle fastlåste mønstre, som giver sig til udtryk i kroppens spændingstilstand samt mulighed for at få genetableret kontakten til det sande jeg, med det liv, følelser og behov dette indebærer.

Da mine tantramassag’ er en blid, afspændende og omsorgsfuld massageform, er den særdeles velegnet som led i en selvudviklingsproces. Den rolige, nænsomme og dybdegående massage støtter modtageren i at lære sig selv, sin krop og sine følelser at kende i takt med modtagerens egen indre rytme. Massagen er bygget op omkring menneskets energisystem, som tager udgangspunkt i, at vi alle består af fem energilegemer: Det fysiske, det æteriske, det astrale (følelsesmæssige), det mentale og det spirituelle legeme.

Jeg betragter ikke den fysiske krop som en isoleret del, men arbejder ud fra et helhedssyn, hvor man ikke kun arbejder med symptomer, men søger at finde den dybereliggende årsag til en spændingstilstand.

Ved at kombinere samtale med massage, er det muligt at hjælpe mennesker med at finde nøglerne til skjulte, undertrykte og ofte følelsesmæssige forladte rum. Samtalen støtter modtageren i at udtrykke sig, og som oftest oplever modtageren en dybere kontakt med sig selv ved at sætte ord på sin aktuelle situation. Herigennem får han/hun bevidstgjort og frisat gamle negative overbevisninger, hvilket giver nye valgmuligheder, en større åbenhed og aktiverer flere indre ressourcer. Jeg oplever ofte, at det at have en opmærksom og nærværende lytter, som man samtidig føler sig set og mødt af, kan være meget healende i sig selv.

Når man føler sig set, hørt og respekteret, er der mere overskud og motivation til at lære af de situationer man møder og derved vokse gennem dem.

Selve massagen er derfor en direkte fortsættelse af samtalen. De nye indsigter har større mulighed for at blive integreret, når der samtidig løsnes op for de spændinger og blokeringer, som har hæmmet livsenergien i at strømme frit. Den frigjorte energi kan omsættes i hverdagen til at tage nye beslutninger og skridt i den retning, der føles rigtig for modtageren.

Vores inderste kerne er kreativ af natur og har en drivkraft mod selvrealisering. Det giver sig til udtryk i en længsel hen imod at skabe et liv, der er i overensstemmelse med vores sande jeg.

Ny link/under om mig – Hvad enhver klient søger hos mig som behandler
Hvad enhver person søger efter i en tantramassage behandler og healer eller en livsvejleder er et særligt energi område, som gør klienten i stand til at genoprette forbindelsen til sit eget indre lys, dvs. den højere del af dem som ved og forstår.

Jeg som livsvejlederen eller tantramassage behandleren eller healeren er i stand til at tilbyde denne… særlige energi, fordi jeg allerede selv har skabt denne forbindelse til mit eget indre lys. Jeg har derved en frekvens til min rådighed, en energimæssig vibration, som indeholder afklaringen på deres klients problem. At være en tantramassage behandler/healer eller livsvejleder betyder at jeg bærer afklarethedens energimæssige frekvens i dit energifelt og at jeg tilbyder det til en anden. Det er hvad det er, intet andet.

Grundlæggende er det en proces der kan finde sted uden ord eller handlinger. Det er energien selv jeg har som livsvejleder eller tantramassage behandler og healer, der har den helbredende virkning. Det er min oplyste energi der åbner op for muligheden til, at en anden kan komme til at “huske” hvad vedkommende allerede ved, nemlig hvordan han/hun opretter forbindelse til sit eget indre lys, til hendes/hans egen intuition. Det er denne erindring, denne tilkobling der bevirker at helbredelsen sker. Al healing er i virkeligheden selv-healing.

At helbrede eller livsvejlede har således intet at gøre med specifikke færdigheder eller specifik viden, som kan læres fra bøger eller opnås ved at tage kurser. Helbredende kraft kan ikke erhverves af noget ydre. Det handler om denne “afklarethedens energi” der er til stede i mit eget energifelt, som er et resultat af min egen indre vækst og klarhed i bevidstheden. Som en livsvejleder og tantramassage behandler og healer er jeg ofte stadig involveret i personlige vækst processer. Der er dog dele af mit energifelt der er blevet så klart og rent, at det kan have en helbredende virkning på andre.

På de områder hvor jeg har helbredt mig selv og er stadig i evig livsproces fra dybtliggende sår og lidelser i behandlinger/terapi, bliver jeg mere og mere til en sand åndelig mester med tiden, en person hvis visdom er baseret på indre viden og personlig oplevelse. Selv-healing er at tage ansvar for mine indre sår og omslutte dem med min bevidstheds lys, dette er nøglen til at blive en livsvejleder og tantramassage behandler og healer. Det er evnen til at heale mig selv der gør mig til en lysarbejder. Dette skaber “afklarethedens energi” i mit væsen og denne energi viser andre vejen til at bruge deres egen evne til selv-healing.

Når jeg behandler klienter eller hjælper mennesker i mine omgivelser “læser” jeg ofte deres energi. Jeg tuner intuitivt ind på dem mens jeg lytter til det de siger og giver dem gode råd eller behandler dem med energimæssige kropslige healende metoder. Men klienten eller personen jeg arbejder med, er lige så optaget af at “læse” mig. Ligesom jeg tuner ind på deres energi, tuner de også ind på min energi, bevidst eller ubevidst. De absorberer den og føler intuitivt om det jeg siger og gør er i overensstemmelse med resten af mig, om det modsvares af det jeg udstråler med min energi og mine vibrationer. De føler hvem jeg er ud over mine ord og handlinger.

Det er ved at klienten læser mig at det virkelige gennembrud opstår. Når klienten føler sig fri og sikker i mit nærvær, når de føler sig omgivet af en type bevidsthed der styrker dem i at stole på deres indre visdom, får alt hvad jeg siger eller gør en healende kvalitet. Når mine ord og handlinger er bakket op af hvem jeg er, bliver jeg bærer af et lys og en kærlighed, der kan føre klienten ind i kernen af sit eget lys og indre kærlighed.

Når nogen ærligt beder mig om hjælp, åbner denne person sig for min energi på en sådan måde, at de kan blive berørt af den reneste og klareste del af mig. Denne del af mig stammer ikke fra de bøger du læser eller de færdigheder du har lært. Den er et resultat af min personlige alkymi, min bevidstheds personlige forvandling som har mit unikke særkende.

Når jeg arbejder med en person, uanset om det er professionelt eller i mit personlige liv, så prøver jeg at give slip på alle mine tanker og ræsonnementer, alle mine formodninger om hvad der er i vejen med denne person og bare lyt fra mit hjerte. Føler mig ind på den anden persons energi fra et stille sted inden i mig. Prøver bare at føle med mit hjerte og min intuition hvor den anden person er, hvordan det føles at befinde sig i deres indre verden.

Det handler om at give slip – at give slip på mine ideer om “hvordan tingene burde være” og slippe mine ønsker og behov, samt virkelig lade den anden person være sig selv. At give en anden rigelig med plads til åbenhed og sandhed og dybfølt forståelse, er at tilbyde denne person en reel tantramassage healende kraft. Ofte er det dette der virkelig hjælper den anden, min totale accept af hvordan tingene forholder sig. Det er når jeg ikke forsøger at ændre noget ud fra sindets synspunkt at jeg virkelig forbinder mig med nogen og åbner døren for ubetinget kærlighed og medfølelse med dem.