For mig at se består den ideelle kur til forbedring af livskvalitet og helbred af en kombination af min livsfilosofi, psykoterapi omkring den personlige historie, og kropsterapi og tantramassage behandlinger, der får folk til at komme til stede og i fundamentet i kroppen. Kropsterapien og tantramassagen må være af en type som lokker alle de fortrængte og undertrykte oplevelser frem, som mennesket har lagret i kroppen.
Jeg tror mest på den slags kropsterapi, der arbejder direkte med mødet mellem kropsenergi og bevidsthed, og som støtter den syge i at kigge på sin personlige historie og erkende sine egne fortrængninger og fornægtelser.

Kropsterapi og tantramassage virker generelt vældig godt – når man har fundet et system og en terapeut der passer en. Folk er almindeligvis villige til at åbne sig og tro på det. I vores del af verden, hvor folk ofte er meget defensive, når man nærmer sig dem gennem hovedet, er det forbavsende at se hvor åbne og tilgængelige de er gennem kroppen.

Følelserne er en anden god dør til mennesket. Hos mig som behandler arbejder jeg gennem og sammen mine klienter og hvor effektivt det er at gå gennem følelserne, når man som behandler vil hjælpe folk til at blive raske – eller i det mindste få dem til at tro, at de bliver det. Jeg lægger mærke til, hvor let man også får fat i de ubearbejdede begivenheder fra folks personlige historie, når man bruger følelserne som indgang. Når følelserne bearbejdes, falder opmærksomheden ofte spontant på de ansvarsløse og ukærlige livsholdninger, så de kan bearbejdes og forbedres.

Blokeringer og spændinger “Alle sygdomme skyldes spændinger og blokeringer i kroppen”.
En god kropsterapeut og tantramassage behandler kan uden større besvær udpege de syge, forstyrrede eller spændte områder af kroppen. Disse områder er kendetegnet ved klientens mangel på tilstedeværelse og opmærksomhed det pågældende sted.Det er tydeligt at hvordan fraværet af opmærksomhed i fx skulderled, mave, underliv, knæ osv. – det som populært kaldes for “blokeringer” – altid er koblet til ubearbejdede følelsesmæssige begivenheder i folks liv og til tilsvarende negative og livsfjendske holdninger i folks sind.
Blokeringer kan let sanses af et følsomt og intuitivt sind. En blokering er for mig en forstyrrelse i det biologiske informationssystem, der viser sig et sted i kroppen, men som har sin rod i sindet. Jeg oplever blokeringerne som skygger af uopmærksomhed, der strækker sig hele vejen fra sindet ned gennem følelserne til cellerne i kroppen. Sindet rummer dårlige, ukonstruktive og livsfjendske holdninger, der forstyrrer det biologiske informationssystem, så cellerne ikke kan arbejde, som de skal.

Den etablerede lægevidenskab er langt fra at forstå blokeringer, ja anerkender knapt nok deres eksistens. Klienter tager dem ofte for givet og er sjældent opmærksomme på deres læges problemer med helt grundlæggende at anerkende at blokeringer faktisk findes. Intuitive mennesker kan arbejde med dem uden problemer, mens mennesker præget af fornuft og rationalitet har svært ved at se dem.
Det terapeutiske arbejde består i at gøre klienten bevidst om sine blokeringer og spændinger og de bagvedliggende, smertefulde livsbegivenheder, der førte til livsfornægtende beslutninger. Når blokeringerne ophæves, bliver den fysiske smerte igen psykisk; først når de smertefulde begivenheder forstås, får folk det bedre. Ja, nogle gange sker der dét, som vi læger plejer at betegne som et mirakel, fordi det sker så sjældent når mennesker bliver alvorligt syge: at folk bliver helt raske igen.

Idag ved lægerne af bitter erfaring, at de sjældent kan gøre folk symptomfri, når de først har fået en langvarig sygdom – ledegigt, kræft, hjerte- karsygdomme, sukkersyge, lupus, sklerose osv. Og trods alle vores moderne tekniske hjælpemidler og avancerede biokemiske mediciner, kan de normalt ikke gøre folk raske igen.
På grund af den nære sammenhæng mellem livskvaliteten og den cellulære orden vil mennesker, der forbedrer deres livskvalitet, også opnå at forbedre deres helbred. Lokale forstyrrelser i informationssystemet opleves om “blokeringer” i kroppen, globale forstyrrelser opleves derimod som depression og meningsløshed.

I teorien vil alle syge mennesker helbrede sig selv, når de fuldtud retablerer den oprindelige orden i det biologiske informationssystem. Jeg mener, at dette gælder for stort set enhver lidelse eller skavank, bortset fra de sjældne genetiske sygdomme. Der er selvfølgelig en grænse for hvor meget kroppens organer som øjne eller fingre må være ødelagt.
Det biologiske informationssystem har fuld kontrol over kroppens celler og væv og over immunsystemet. Det holder kroppen sund ved at formidle organismens opskift på kroppen til cellerne. Så længe kroppens organer ikke er alvorligt skadede, kan den normalt hele fuldstændigt. Længe før der er alvorlige skader på vævene føler vi os voldsomt syge og invaliderede. Så man skal ikke lade sig afskrække af en rigtig dårlig oplevelse af kroppen. Der er normalt kun lidt i vejen med kroppen rent fysisk.

Alle sygdomme skyldes en spænding, hvor man blokerer åndedrættet og energien og på den måde laver et dødt rum i kroppen: en blokering. Og når man ophæver blokeringen, får energierne til at flyde, åbner for åndedrættet og fjerner spændingen, bliver folk raske igen.
Problemet ligger i at årsagen til spændingerne – det, der starter det hele – er holdninger i sindet, der er i modstrid med livet. Først når disse dårlige holdninger erkendes og forandres, kan helingen begynde.Men folk holder meget af deres fordomme, fejlopfattelser og grundlæggende misforståelser om hvad livet drejer sig om, så det er ikke nemt at hjælpe syge mennesker til at blive raske. Ingen bryder sig om at blive “hjernevasket”, hvor tiltrængt sådan en vask så end må være.
De bedste kropsterapeuter og tantramassage behandlere arbejder direkte med bevidstheden, idet deres formål – måske noget overraskende – er at få folk til at ændre livsholdninger, tænkning og opfattelse, og dermed gøre sig selv raske igen.

Ofte kan en god behandler og terapeut blot ud fra et billede af klientens ansigt eller et kort blik på kroppens læsningen fortælle, hvilke konflikter den pågældende person aktuelt sidder i. Nogle gange kan behandleren fortælle klienten, hvilke traumatiske begivenheder i livet, der ikke er blevet bearbejdet, typisk omkring deres forældre. Den trænede behandler kan med sin udviklede intuition umiddelbart fornemme, hvilke områder af kroppen klienten ikke er til stede i, hvor klienten må have ondt, hvilke led der er låste osv.
Den erfarne kropsterapeut og tantramassage behandler går ofte direkte til det blokerede område af kroppen. Jeg viser som kropsterapeut og tantramassage behandler os alle sammen – læger og sundhedspersonale, patienter og pårørende – noget meget vigtigt: en vej til at forbedre vores livskvalitet og helbred.

Den eneste forudsætning er, at man bruger sin intuition og således søger at trække på kroppens egen viden om, hvad den behøver for at blive rask igen. Det, der gør den store forskel for klienten er altid klienten selv og ikke behandleren og terapeuten.

For mig at se består den ideelle kur til forbedring af livskvalitet og helbred af en kombination af min livsfilosofi, psykoterapi omkring den personlige historie, og kropsterapi og tantramassage behandlinger, der får folk til at komme til stede og i fundamentet i kroppen. Kropsterapien og tantramassagen må være af en type som lokker alle de fortrængte og undertrykte oplevelser frem, som mennesket har lagret i kroppen.
Jeg tror mest på den slags kropsterapi, der arbejder direkte med mødet mellem kropsenergi og bevidsthed, og som støtter den syge i at kigge på sin personlige historie og erkende sine egne fortrængninger og fornægtelser.

Kropsterapi og tantramassage virker generelt vældig godt – når man har fundet et system og en terapeut der passer en. Folk er almindeligvis villige til at åbne sig og tro på det. I vores del af verden, hvor folk ofte er meget defensive, når man nærmer sig dem gennem hovedet, er det forbavsende at se hvor åbne og tilgængelige de er gennem kroppen.

Følelserne er en anden god dør til mennesket. Hos mig som behandler arbejder jeg gennem og sammen mine klienter og hvor effektivt det er at gå gennem følelserne, når man som behandler vil hjælpe folk til at blive raske – eller i det mindste få dem til at tro, at de bliver det. Jeg lægger mærke til, hvor let man også får fat i de ubearbejdede begivenheder fra folks personlige historie, når man bruger følelserne som indgang. Når følelserne bearbejdes, falder opmærksomheden ofte spontant på de ansvarsløse og ukærlige livsholdninger, så de kan bearbejdes og forbedres.

Blokeringer og spændinger “Alle sygdomme skyldes spændinger og blokeringer i kroppen”.
En god kropsterapeut og tantramassage behandler kan uden større besvær udpege de syge, forstyrrede eller spændte områder af kroppen. Disse områder er kendetegnet ved klientens mangel på tilstedeværelse og opmærksomhed det pågældende sted.Det er tydeligt at hvordan fraværet af opmærksomhed i fx skulderled, mave, underliv, knæ osv. – det som populært kaldes for “blokeringer” – altid er koblet til ubearbejdede følelsesmæssige begivenheder i folks liv og til tilsvarende negative og livsfjendske holdninger i folks sind.
Blokeringer kan let sanses af et følsomt og intuitivt sind. En blokering er for mig en forstyrrelse i det biologiske informationssystem, der viser sig et sted i kroppen, men som har sin rod i sindet. Jeg oplever blokeringerne som skygger af uopmærksomhed, der strækker sig hele vejen fra sindet ned gennem følelserne til cellerne i kroppen. Sindet rummer dårlige, ukonstruktive og livsfjendske holdninger, der forstyrrer det biologiske informationssystem, så cellerne ikke kan arbejde, som de skal.

Den etablerede lægevidenskab er langt fra at forstå blokeringer, ja anerkender knapt nok deres eksistens. Klienter tager dem ofte for givet og er sjældent opmærksomme på deres læges problemer med helt grundlæggende at anerkende at blokeringer faktisk findes. Intuitive mennesker kan arbejde med dem uden problemer, mens mennesker præget af fornuft og rationalitet har svært ved at se dem.
Det terapeutiske arbejde består i at gøre klienten bevidst om sine blokeringer og spændinger og de bagvedliggende, smertefulde livsbegivenheder, der førte til livsfornægtende beslutninger. Når blokeringerne ophæves, bliver den fysiske smerte igen psykisk; først når de smertefulde begivenheder forstås, får folk det bedre. Ja, nogle gange sker der dét, som vi læger plejer at betegne som et mirakel, fordi det sker så sjældent når mennesker bliver alvorligt syge: at folk bliver helt raske igen.

Idag ved lægerne af bitter erfaring, at de sjældent kan gøre folk symptomfri, når de først har fået en langvarig sygdom – ledegigt, kræft, hjerte- karsygdomme, sukkersyge, lupus, sklerose osv. Og trods alle vores moderne tekniske hjælpemidler og avancerede biokemiske mediciner, kan de normalt ikke gøre folk raske igen.
På grund af den nære sammenhæng mellem livskvaliteten og den cellulære orden vil mennesker, der forbedrer deres livskvalitet, også opnå at forbedre deres helbred. Lokale forstyrrelser i informationssystemet opleves om “blokeringer” i kroppen, globale forstyrrelser opleves derimod som depression og meningsløshed.

I teorien vil alle syge mennesker helbrede sig selv, når de fuldtud retablerer den oprindelige orden i det biologiske informationssystem. Jeg mener, at dette gælder for stort set enhver lidelse eller skavank, bortset fra de sjældne genetiske sygdomme. Der er selvfølgelig en grænse for hvor meget kroppens organer som øjne eller fingre må være ødelagt.
Det biologiske informationssystem har fuld kontrol over kroppens celler og væv og over immunsystemet. Det holder kroppen sund ved at formidle organismens opskift på kroppen til cellerne. Så længe kroppens organer ikke er alvorligt skadede, kan den normalt hele fuldstændigt. Længe før der er alvorlige skader på vævene føler vi os voldsomt syge og invaliderede. Så man skal ikke lade sig afskrække af en rigtig dårlig oplevelse af kroppen. Der er normalt kun lidt i vejen med kroppen rent fysisk.

Alle sygdomme skyldes en spænding, hvor man blokerer åndedrættet og energien og på den måde laver et dødt rum i kroppen: en blokering. Og når man ophæver blokeringen, får energierne til at flyde, åbner for åndedrættet og fjerner spændingen, bliver folk raske igen.
Problemet ligger i at årsagen til spændingerne – det, der starter det hele – er holdninger i sindet, der er i modstrid med livet. Først når disse dårlige holdninger erkendes og forandres, kan helingen begynde.Men folk holder meget af deres fordomme, fejlopfattelser og grundlæggende misforståelser om hvad livet drejer sig om, så det er ikke nemt at hjælpe syge mennesker til at blive raske. Ingen bryder sig om at blive “hjernevasket”, hvor tiltrængt sådan en vask så end må være.
De bedste kropsterapeuter og tantramassage behandlere arbejder direkte med bevidstheden, idet deres formål – måske noget overraskende – er at få folk til at ændre livsholdninger, tænkning og opfattelse, og dermed gøre sig selv raske igen.

Ofte kan en god behandler og terapeut blot ud fra et billede af klientens ansigt eller et kort blik på kroppens læsningen fortælle, hvilke konflikter den pågældende person aktuelt sidder i. Nogle gange kan behandleren fortælle klienten, hvilke traumatiske begivenheder i livet, der ikke er blevet bearbejdet, typisk omkring deres forældre. Den trænede behandler kan med sin udviklede intuition umiddelbart fornemme, hvilke områder af kroppen klienten ikke er til stede i, hvor klienten må have ondt, hvilke led der er låste osv.
Den erfarne kropsterapeut og tantramassage behandler går ofte direkte til det blokerede område af kroppen. Jeg viser som kropsterapeut og tantramassage behandler os alle sammen – læger og sundhedspersonale, patienter og pårørende – noget meget vigtigt: en vej til at forbedre vores livskvalitet og helbred.

Den eneste forudsætning er, at man bruger sin intuition og således søger at trække på kroppens egen viden om, hvad den behøver for at blive rask igen. Det, der gør den store forskel for klienten er altid klienten selv og ikke behandleren og terapeuten.