Mine holistiske kropsbehandlinger er, uanset hvilket problem klienten søger for, først og fremmest hjælp til klientens personlige udvikling. Den forbedrer menneskets grundlæggende tilstand over en periode, ofte måneder, og øver herunder klientens generelle energiniveau og mobiliserer skjulte ressourcer og selvhelbredende kræfter.
Smerter er meningsfulde i den holistiske behandling, fordi krop og sind igennem dem fortæller klienten noget vigtigt om livets uba- lancer.

Den biologiske forståelse af sammenhængen mellem livskvalitet og fysisk og psykisk sygdom er stadig ufuldstændig. Min personlige opfattelse er, at forklaringen på den store sammenhæng skal findes i kroppens infor- mationssystemer, idet vores oplevelser og bevidsthed er kontinuert med det kollektive informationsfelt, som cellerne bruger til at kommunikere med.

Det er dette informationssystem, der i den sunde krop gør, at alle celler præcis ved, hvad de skal gøre dér, hvor de er. Sygdom synes at skyldes, at følelsesmæssige blokeringer i den traumatiske situation ubevidst placeres i kroppens væv og organer og efterfølgende forstyrrer informationsflowet mellem cellerne og dermed cellernes og vævenes funktioner. Det må være dette, der giver fysisk og psykisk sygdom.

For at hele krop og sind på ny må cellerne i krop og hjerne atter bringes til at kommunikere frit. Dette sker, når blokeringen slippes. Helingen sker i takt med, at klienten slipper de beslutninger, der oprindeligt førte til undertrykkelsen af de smertefulde følelser.

I takt med at klienten giver slip på mange af de negative og ansvars ødelæggende beslutninger, bliver livsperspektivet naturligt positivt. Klienten bliver mere livsglad og nærværende, mere ansvarlig for sit liv, og krop og sind begynder at hele. En klient der er parat til at give slip på hele sit livsfornægtende perspektiv og gør det effektivt og målrettet på en gang.

Det er ikke nogen mirakelkur, men en måde hvorpå jeg som den empatiske terapeut og kropsbehandler kan støtte min klient til – gennem hårdt og disciplineret arbejde med sig selv – at forbedre sit fremtidige liv mht. livskvalitet, sundhed og funktionsevne.

Da alle mennesker har masser af traumer, og da traumerne er organiseret i underbevidstheden med de mindste øverst i bunken, er det normalt, at klienten på samme tid arbejder med et stort antal traumatiske begivenheder, der er bearbejdet i forskellige grader. Nogle traumer er klart erkendt, andre er klienten i gang med at mærke ind i, andre igen findes stadig førbevidste som spændinger i muskler etc.