Selvudvikling for bodymindwhisper klienter

At arbejde med holistisk og organisk personlig udvikling kan være både spændende, givende, besværligt og krævende. Da personlighedens ubevidste kringelkroge ikke kun består af ønskværdige ressourcer, evner og talenter, vil man undervejs blive konfronteret både i terapien, kropsbehandlingerne og hjemme opgaverne med ubevidste og uønskede egenskaber, man må acceptere eksistensen af og arbejde med.

Hvor meningsfuldt og spændende dette end måtte være i et eller to bodymindwhisper behandlings og terapiforløb, vil det ofte være ubehageligt i praksis. Mængder af emotionelt, bevidstheds, seksuelt, spirituel, åndelig og kropslig stof må, som frøen i brødrene Grimms eventyr, “kysses” for at blive forvandlet til noget værdifuldt fremadrettet. At give sig i kast med denne bodymindwhisper transformation og forvandling i selvudviklingens navn kræver derfor først og fremmest motivation, at du er klar, at du tillader det, mod og tage ansvar i selvkærlighed.

Bodymindwhisper personlig udvikling handler derfor ofte mere om at ændre ukonstruktive holdninger til tilværelsen, end det handler om at ændre ydre vilkår.

En autentisk bodymindwhisper selvudviklingspraksis handler mere om mod, vågenhed og klarhed, end den handler om behag og passiv tilbagelænethed. Man må kombinere en åben og afslappet accept af nuet med lysvågen klarhed og nærvær. Hvis man kan det, er der dels mulighed for at opleve den større grad af frihed, der opstår, når man bliver i stand til både kærligt og selvansvarligt at tage vare på sit eget liv her og nu, og dels at være langt mere fri for egne indre begrænsninger.

Når man i bodymindwhisper selvudvikling taler om det at være i nuet, handler det i realiteten om en proces i retning af at øge ens evne til at fungere mere og mere vågent og nærværende og derved kraftigt reducere ukonstruktive former for forstyrrende tanker, følelser og optagethed af fortid og fremtid.

Selvudvikling hos bodymindwhisper handler i høj grad også om at opdage og udfolde en række af de evner og muligheder, der er blevet underprioriteret eller helt tilsidesat i det almindelige travle familie og karriereliv. Ved at gå på opdagelse i personligheden kan der vise sig en række uopfyldte behov, som må tilfredsstilles, således at man kan føle sig hel og opleve glæde og livskvalitet.

Bodymindwhisper selvudvikling handler også om at vokse i kærlighed til sig selv og andre.