GIV DIT BARN EN BEVIDST, NÆRERENDE OG HELENDE VOKSEN VEN

Bodymindwhisper tilbyder NU, sig som bevidst og holistisk voksenven, er det bedste, du nogensinde kan give dit barn. Det ér en gave for livet!

Alt for mange børn har alt for lidt voksenkontakt på grund af skilsmisse, dødsfald eller sygdom og handicaps i familien. Bodymindwhisper skaber venskaber, som gør en positiv livsvarig forskel for dine børn.

Giv dit barn en bevidst, nærende og helende voksen ven

En voksenven har altid tid til at bygge en drage, bruge en eftermiddag på fodboldbanen, gå tivoli sammen, biografen, til koncerter, på Bakken, LEGO land, vandland, fårup sommerland, lektie hjælp, museer, restaurent besøg, cafe besøg, shoppe ture m.m….eller en aften på at spille spil. Samtidig giver du dit barn en ny rollemodel og fortrolig.

Vennerne mødes typisk 2 – 4 gange om måneden. Og efterhånden som venskabet vokser, vil man som forælder opleve et barn, som bliver mere åbent, får et højere selvværd og mere mod på udfordringer og udvikling.

Moderen, hendes veninder, pædagoger, lærere, sygeplejersker…

Men bevidst på mange planer er mænd en mangelvare. Faderen er af forskellige årsager oftest helt væk eller kun sporadisk til stede.

Det er HER, jeg kan gøre en forskel. Via min brede personlighed, faglighed og mine ressourcer, potentialer, kreativitet, talenter som idrætspædagog (uddannet i år 2004) har læst idræt Købehavns universitet, holistisk og organisk kropsbehandler og psykoterapeut (færdig i sommer juni 2017), kan jeg være den person, der sammen med forælderen, giver barnet et stærkere fundament, en større modstandskraft over for dagligdagens udfordringer. Jeg kan blive den afgørende faktor, der betyder, at en dreng/pige bliver en glad og velfungerende knægt/pige – og ikke en behandlingskrævende eller utilpasset teenager.

Da ungdommen indebærer, at den unge skal træffe store og svære valg i forhold til fremtiden, kan jeg som voksenvennen, som den unges støtte og fortrolige kontakt, vejlede den unge i forhold til at flytte hjemmefra og at vælge uddannelse eller arbejde.

Den unge vil ofte lytte mere til voksenvennen end forælderen, da voksenvennen ikke opfattes som en voksen, der skal opdrage dem. Dette betyder ikke, at voksenvennen ikke forsøger at ’opdrage’ på den unge. Det skyldes, at voksenvennen, modsat forælderens opdragelse, ofte bliver oplevet som mindre ”formel” og måske mere i øjenhøjde.

Fra at være en person som barnet tager på tur med, besøger museer, går i biografen eller på cykeltur, bliver voksenvennen med årene mere og mere rådgiver eller mentor.

Gennem aktiviteter og hyggeligt samvær vokser barnets kontakt og tillid til voksenvennen, og med tiden skabes der en fortrolig relation mellem de to.

Jeg har en REN straffe- og børneattest

er naturligvis en uomgængelig forudsætning for at komme i betragtning til at blive voksenven hos JER, da jeg tidligere har arbejdet som idrætspædagog på en folkeskole i 10 år med indskolingsbørn fra 0-3. Klasse.

Som bevidst voksenven er jeg ven for et barn fra 8 år og op.

Min mission, min metode til at nå dette mål formulerer jeg således: ”Med udgangspunkt i viden, faglighed og erfaring bodymindwhisper Voksenven værdifulde og udviklende venskaber mellem ramte børn og ressourcestærke voksne.”

Alt hvad det kræver, er tid og overskud til at være sammen med dit barn 2- 4 gange om måneden. Det kan være en gåtur, en tur i biografen eller på stadion – eller bare en hyggelig hjemmedag med spil, madlavning eller hvad Vi nu har lyst til. Det afgørende er, at barnet oplever glæden ved de nye oplevelser, erfaringer og roller, som venskabet giver.

Som voksenven gør jeg en kæmpe forskel for dit barn. Men jeg lærer også meget om sig selv – og får mange nye glæder.

Jeg er ressourcestærk og indstillede på at gøre en forskel for dit barn.

Når man så tænker på, hvordan danskernes hverdag ofte er præget af travlhed og stress, kommer det ikke som nogen overraskelse, at børn, der bor hos den ene af forældrene tit oplever, at det er svært at få tid til samvær og nærhed. Det er jo ikke fordi børnene mangler voksenkontakt i deres hverdag, men i skolen, SFO-en, fritidshjemmet og ungdomsklubben skal de dele de voksne med 27 andre børn.

Bodymindwhisper gør en forskel!

Her er det, at Bodymindwhisper bevidst og nærende Voksenven gør en forskel. Jeg kan tilbyde voksenven til de børn som mangler nærvær med en voksen. En voksen, som har tid til det enkelte barn.

PRIS:

Jeg gør det mod betaling en time koster 300 kr incl moms og en hel dag (max 8 timer) koster 1250 kr incl moms + plus lommepenge (til aktiviteter og mad m.m.) til dit barn og mig, fordi jeg kan lide det og er født til det, og fordi jeg ofte får lige så meget – eller mere – tilbage fra det barn, jeg er tilknyttet.

Det handler om nærvær og tilstedeværelse og så er det ikke så vigtigt, om nærværet foregår hjemme hos voksenvennen, i svømmehallen eller på stadion. Børnene er tilfredse.

Det er vigtigt at barnet ikke er behandlingskrævende og at familien har ressourcer til samarbejdet med voksenvennen.

Min erfaringer gennem 10 år i folkeskolen (6 år på skovgårdskolen i Ordrup) viser, at børnenes selvværd, selvtillid og livsglæde vokser i kraft af deres voksenven, ligesom deres trivsel i skolen og med kammeraterne vokser.

Bodymindwhisper Voksenven er en politisk uafhængig og a-religiøs enkeltmandsfirma.

Alle henvendelser er naturligvis fortrolige.