Når mine klienter forstår, hvad vi selv er og hvilken skabende energi vi rummer og er forbundet med i universet omkring os, erkender vi også vores frihed til at skabe os selv som gode eller onde, raske eller syge, store eller små.
Dybt i vores krop, eksistens rummer vi en kostelig skat – visdom, livsglæde, livsenergi. Når vi finder denne skat i os selv og tager den fuldt i brug, forvandles vi fra at være utilfredse, triste, syge og forfaldne til at være fuldstændig levende, sunde og glade.
For mig at se behøver vi en helt ny medicin. Vi behøver at være bevidsthedsorienteret.
Det er en medicin, der tager udgangspunkt i klientens oplevelser og bevidsthed, og som vejleder klientens i at mobilisere deres skjulte ressourcer. Derved kan klienter hjælpe sig selv til et bedre liv og helbred.
I den bevidsthedsorienterede medicin hviler i mine behandlingsforløb succes helt og holdent på klientens egen forståelse, hvor klar er man, hvad tillader man, og personlige indsats. Det er klienten selv, der skal søge indsigt, blive klogere, leve mere rigtigt og i sidste ende helbrede sig selv.
Når vores relationer – forholdet til os selv, andre mennesker, samfundet og naturen – forbedres, vil livskvaliteten og helbredet følge med op. Og relationerne forbedres, når livsholdningerne forbedres. Det er jo overraskende “enkelt”.