Chakraerne – din åndelige rygrad

Det system af energicentre, der kendes som chakraerne, definerer og understøtter vores åndelige liv på på meget den samme måde, som rygsøjlen, langs hvilken de traditionelt placeres, understøtter vores fysiske krop. Ligesom stadierne i en kontrakt har de også en rækkefølge, der afspejler vores åndelige udvikling fra barnsben til de modne år. Men chakraerne er også helt bogstaveligt forbundet med den måde, krop og sind fungerer på. De regulerer det hele fra vores overlevelsesinstinkt, seksualdrift og selvfølelse til følelser, intellekt, vilje og åndelig stræben. Viden om, hvordan de fungerer og hvordan de kan hjælpe dig til at fungere, er vigtigt for at opnå fuld forståelse af din sjælelige kontrakt.

Faktisk er disse 7 centre at ligne ved en energimæssig rygmarv, som livskraften eller pranaen strømmer ind i den fysiske krop igennem. På sanskrit, det sprog, de gamle indiske seere, der som de første identificerede disse energicentre, brugte, betyder ordet “hjul” eller “cirkel”. Chakraer afbildes traditionelt som Lotusblomster med forskelligt antal kronblade, og i hvert bor en energi, som forbindes med en hellig guddom, og til hvert knytter sig en karakteristisk farve, en hellig stavelse og et dyresymbol. Chakraerne koncentrerer og transformerer de enorme mængder af psykofysisk energi, der er lagret i forskellige dele af kroppen, til åndelig energi og fordeler denne overalt i systemet.

Ifølge østens åndelige systemer ligger chakraerne i en lige linje fra det første chakra eller rodchakraet ved roden af rygsøjlen op til det syvende chakra, der ligger lige over issen. Dem fem mellemliggende chakraer svarer, i opadstigende orden, til kønsorganerne og bugens organer, solar plexus og navle, hjerte, hals og pinealkirtel eller “det tredje øje”. Selvom om hvert chakra svarer til sin del af kroppen, er de ikke fysiske, men findes i virkeligheden i de subtile energilag, som omgiver kroppen, hvor fysiske og psykiske energier blandes. Disse usynlige, men særdeles kraftfulde lag eller niveauer af psykisk energi, betegnes sommetider mental, følelses, astral og æterlegemet, og de strækker sig godt stykke ud over den fysiske skikkelses grænser.

Chakrasystemet

Hvert chakra rummer information, der er vigtig for din evne til at fortolke den symbolske betydning af det, du oplever i livet. Hvert chakra er også centrum for en kraftkilde, som det er meningen, du skal have adgang til, fx visdom i sjette chakra eller selvrespekt i tredje chakra. På det personlige plan afspejler disse kraftkilder sig som stærke sider, fx intellektuelle færdigheder for det sjette chakraer vedkommende eller selvdisciplin og mod for det tredje chakras vedkommende. Utilstrækkeligheder i chakraenergien, der er forårsaget af traumer, viser sig i personligheden som svage punkter i dit liv, som udfordringer, der tvinger dig til at forsøge at helbrede dine sår og din historie.