Ofte kunne de problemer, der var forbundet med livsenergiens nedlukning, føres tilbage til de allertidligste leveår, hvor barnets generelle trivsel var afgørende vigtig. Et barn, der trives dårligt tidligt i livet, vil ofte have en nedlukket seksualitet som voksen.

Meget seksuelt helingsarbejde i mine behandlinger handler i bund og grund om at hele grundlæggende omsorgssvigt og krænkelser fra den tidlige barndom.

Freud kaldte de sår på liv og sjæl, der fulgte af manglende psykoseksuel udvikling de første leveår, for neurose. I stedet for at være til stede i krop, liv og seksualitet, trækker man sig tilbage til en tryg og kontrollerede tilværelse i hovedet (neurose= nerve/ hjerne).

Mange mennesker har ofte sex konstant og i årevis, uden at dette i sig selv medfører nogen heling af eksistens og seksualitet. Sex heler ikke i sig selv. Den seksuelle heling er en tilstand der ikke er seksuel. Det er svært at forstå og forklare, hvis man ikke selv har oplevet det, men det altså er som om bevægelsen, transformationen – helingen, bare sker på et andet niveau.

Seksuel heling kræver støtte, kærlig opmærksomhed, fokus på personen, og fuld accept så vedkommende bliver hjulpet til at mærke sin krop og forstå hvad der foregår inden i sig selv.

Livets mening er ikke seksualiteten. Livets mening er noget større, kan man sige. Vi skal give vores gave til verden og gøre en forskel. Vi har en gave til verden, et talent, som vi skal realisere og gøre gavn med. Det er det, livet handler om. Det er sådan, vi bliver lykkelige mennesker. Men seksualiteten er ligesom benzinen på bilen: Brændstoffet, drivkraften. Meningen med bilen er jo ikke benzinen. Meningen er at komme derudaf. Livets mening er også at være aktiv, at deltage, at bidrage. At byde på sig selv.

Seksualitet er en grundlæggende energi, der kan forvandle sig og tage en masse former. Hvis man skal have et stort intellekt, så er den energi, der blæser sindet op og gør det stort og farverige, begavet og velorienteret, i bund og grund seksuel energi. Skal man have en smuk og dejlig krop må den fyldes med seksuel energi. Selv sjælen lever af vores livsenergi, så uden en stor, fri seksualitet har vi ikke energi til at være spirituelle. En stor kærlig sjæl, et stort sjæleligt liv, kræver masser af seksuel energi.

Freud sagde, at seksualenergien bliver sublimeret over i noget mentalt og spirituelt. Så den seksuelle energi er ikke seksuel i den forstand, at den er sex. Det er en grundlæggende livsenergi, der i sit oprindelige, grundlæggende udtryk er seksuel.

Jeg anbefaler mine klienter, at tilbage erobre deres livsenergi og have meget mere intimitet med deres partnere i en god og sund handlemønster. Hvis vi ikke tør være os selv og være de levende, også dyriske væsner, som vi er, kan vi aldrig blive spirituelle, guddommelige, indsigtsfulde og dybe.

Det handler om at konfrontere kroppen, følelserne og de seksuelle energier, lære dem at kende, acceptere dem fuldt ud, og lidt efter lidt lære at give slip på kontrollen, så vores spontane livsudfoldelse kan få plads og erstatte alt det, vi forgæves forsøger at skabe med vores sind, tanker og handlinger. Seksualiteten er en følelsesmæssig energi, og følelser har deres egen visdom og intelligens.