Jeg er overbevist om at det meste sygdom skyldes dårlige holdninger, ubearbejdede følelser og blokeringer i kroppen.
Vi bliver syge fordi vi ikke hænger rigtig sammen inden i. Det må være muligt at hjælpe folk til at helbrede sig selv på kort tid ved at hjælpe dem til større, indre sammenhæng.
Jeg vil gerne have jer til at stå op for terapidelen og kropslige behandlingsforløbet hos mig bodymindwhisper.

Livsfilosofien er, at alle mennesker har enorme, skjulte ressourcer til at hjælpe sig selv og at vi faktisk kan helbrede os selv, når vi tager dem i anvendelse og forbedrer vores livskvalitet.

Kuren skal være et intensivt behandlingsforløb på 5-10 gange, hvor livsfilosofi, tantramassage behandlinger, kropsterapi og psykoterapi gensidigt understøtter hinanden.

Min bodymindwhisper behandlingskonceptet kombinerer blokeringsophævende tantramassage/kropsterapi, følelsesforløsende psykoterapi og livsbekræftende livsfilosofi:

1. Kom til stede i alle dele af kroppen

2. Bearbejd din personlige historie, så dine følelser hænger bedre sammen

3. Få dig en mere konstruktiv og livsbekræftende livsfilosofi

Fysiske smerter og lidelser ses som gamle psykiske smerter, der er blevet fortrængt og lagret som blokeringer i kroppen. Når man skal helbrede sig selv, er løsningen at føre den fysiske lidelse tilbage til den oprindelige psy- kiske smerte. Denne smerte kan derefter veksles til indsigt. På den måde kan man arbejde på at blive fri, når man har den livsfilosofiske ramme, der gør, at man tror på processen til at starte med.

For det meste forsvarer folk sig mod den psykiske smerte. Den er meget værre end den fysiske. Det er først, når man forstår, at den psykiske smerte igen kan veksles til indsigt, at det bliver meningsfuldt at konfrontere psykisk smerte, og lade fysisk smerte bliver psykisk. Når man kan se det overordnede mønster, der fører mod friheden, er smerten meningsfuld og til at holde ud.

Behandlingsforløbets tre elementer – livsfilosofi, psykoterapi og tantramassage/kropsterapi – understøtter hinanden. For at kunne bearbejde og forstå de smertelige mønstre i den personlige historie, må man have en tilstrækkelig ansvarlig livsfilosofi.

Tantramassagen og kropsterapien sætter skub i tingene: den får alle de gamle traumer frem, så man kan få kigget på dem. Psykoterapien søger derefter for retableringen af følelserne, selvværdet, det personlige rum, integriteten og evnen til kommunikation.

Måske kan man sige, at kuren og behandlingsforløbet forsøger at samle mennesket til en helhed igen, efter at det er faldet fra hinanden i adskilte dele: sind, følelser og krop. At genfinde sin helhed er netop at genfinde sin sjæl.

Da vores personlige livsfilosofi hænger i vores personlige histories følelsesmæssige knuder, der igen hænger i vores kropslige blokeringer, er det formodentlig rigtigst at lægge lige vægt på alle de tre elementer.
Eller måske – som jeg dybest set mistænker – må vi overlade æren helt og holdent til folks egen vilje til og beslutning om at gøre personlige fremskridt.