Forstå dine blokeringer, spændinger og sygdom

Det er muligt at få en personlig forståelse af sin egen sygdom. Sådan en forståelse er ikke videnskabelig og har normalt meget lidt at gøre med lægens forklaring af sygdommen.
Sygdomme, dine blokeringer og spændinger er ofte temmelig robuste over for alt det ydre eller materielle, vi prøver at påvirke dem med: medicin, kostforandringer, påtaget optimisme, afstressningsprogrammer.

Mange klienter kæmper en tilsyneladende håbløs kamp mod sygdommen, blokeringerne og spændingerne, hvor de forsøger alle verdens midler uden væsentlig effekt.
Det er først, når de begynder at arbejde med sig selv eksistentielt, at der begynder at ske væsentlige fremskridt. En personlig forståelse er helt central, hvis man ønsker at blive rask igen. Sygdomme, dine blokeringer og spændinger i din krop er utrolig følsomme over for indsigt og erkendelse.

I bund og grund kan fysisk sygdom, blokeringer og spændinger bedre forstås som noget spirituelt og åndeligt end et som et rent fysisk problem: sygdom er et problem for sjælen. Sygdommen kan med stor fordel anerkendes som en opgave og en udfordring for ånden. Den syge må lægge sin personlige kabale og forstå, hvad han eller hun skal lære af sin sygdom.
For at forstå vores kropslige blokeringer og spændinger og sygdom må vi tage udgangspunkt i sjælen. Ofte må vi går tilbage til vores problematiske liv som børn. Som børn kan vi ikke bare leve efter vores sjæls ønsker. For at overleve må vi gå på kompromis og til- passe os vore forældres virkelighed.

Blokeringer og spændinger gør kroppen syg

Den holistiske opfattelse, som også deles af rigtig mange andre alternative behandlere, opstår kræft der, hvor der ikke er tilstrækkelig information til cellerne. Det, der forstyrrer cellerne i deres arbejde, er ”blokeringer”, dvs. undertrykte, smertefulde følelser, der er blevet fortrængt fra bevidstheden til det underbevidste gennem vores livs mindre konstruktive beslutninger.

Når livet gør ondt, vælge vi at skifte livsperspektiv og derved undgå smerten. Ofte vælger vi et livsperspektiv, der reducerer vores egen andel i ansvaret for det ubehagelige, der sker. Vi kan naturligvis ikke i absolut forstand løbe fra ansvaret, men subjektivt kan vi fralægge os det. Det gør vi altså ved at træffe de beslutninger, som har været kaldt alt fra livsløgne og selvbedrag til dårlige livsholdninger.

Det er sådan set ikke så vigtigt, hvad man kalder dem, blot man forstår, at det drejer sig om negative beslutninger i modstrid med livet, som vi gennem livet løbende træffer for at komme ud af kniber og undgå at føle vores livs smerte.

Videnskaben har endnu ikke forstået, hvorfor de negative beslutninger svækker vores krop og gør os syge. Den ældste forklaring på fænomenet siger, at vi med vores negative beslutninger, der undertrykker sider af os selv, informationsmæssigt fraspalter dele af vores egen krop.

Hvis vi fx beslutter, at vi ikke bryder os om sex, fraspalter vi vores kønsorganer og måske også andre organer i vores bækken. Hvis vi ikke bryder os om andre mennesker, fraspalter vi måske vore hjerter og får derfor dårligt hjerte.

Fordi kroppen er et komplekst hele, opretholdt af informationsstrømme, der løber på kryds og tværs, får sådanne fraspaltninger negative konsekvenser for vores helbred. På en kompliceret måde summer vores negative beslutninger op til at løsne og nedbryde vores krops indre sammenhæng.

Muligheden for at få cancer eller en anden alvorlig sygdom vokser og vokser således i takt med, at vi lyver mere og mere for os selv og hænger dårligere og dårligere sammen i vores biologi.

Det er normalt ikke nær så vigtigt for klienten, som det er for kropsbehandleren at forstå den nøjagtige mekanistiske sammenhæng.
Hvad de fleste klienter behøver at forstå er, at en bedre livskvalitet er vejen til at blive mere rask, for så kan kroppen igen fungere som en informationsmæssig helhed, hvor alle dele får den information, de behøver. Det væsentlige mål med samtalebehandlingen livskvalitetssamtalen ved kræft er derfor at rette livsperspektivet op.