At tage skæbnen i egen hånd er en stor, svær og vigtig beslutning. Den er ikke umulig, langtfra. Den er svær, fordi det er så smertefuldt at se og erkende alle de ulykker, man har forvoldt for sig selv og andre, mens man blindt og stædigt insisterede på at gå den forkerte vej.

Indianerne siger, at det aldrig er for sent at vende om, hvis man går ad den forkerte vej! Men mange mennesker her i vesten synes at mene, at det, at man har gået så langt ad den allerede, er et godt argument for at fortsætte helt til den bitre ende!

Jeg som holistisk behandler støtter min klient i at genfinde sig selv og sit konstruktive og livsbekræftende sjælsperspektiv. Klienten må trænes i at praktisere gode og bæredygtige livsholdninger og derved skabe de gode relationer indadtil og udadtil, som et liv har brug for.

Når livet skal bygges op fra grunden og hele eksistensen skal rehabiliteres, er der som oftest brug for en kombination af længerevarende livsfilosofisk træning, kropspsykoterapi, tantramassage og kropsterapi. Det skyldes, at klientens sorte side – neurosen, der er summen af livssmerter og livsbegrænsende beslutninger er bundet fast i både krop, følelser og sind.

For at komme på fode igen må klienten finde svar på en række væsentlige spørgsmål: Hvad er godhed og etisk adfærd? Hvordan kan jeg blive til gavn for mig selv og andre? Hvad er min personlige livsopgave/min livsmission? Hvad er livets mening, og hvor kommer livsglæde, livsenergi og visdom fra?

For at finde disse svar må klienten forstå i detaljer, hvad det er, der har ramt ham eller hende, når klienten har mistet sin livsglæde, livsenergi og livsretning. Jeg plejer at sige noget i denne retning til klienten. Du må forstå, hvilke principper livet i dig arbejder efter. Du må forstå dig selv. Som jeg ser det, må du lære dig selv at kende igen helt forfra.