Vilkår og betingelser.
(Gældende fra januar 2015)

Levering
Ydelsen leveres på det eller de tidspunkter og det eller de steder, der aftales med dig.

Reklamation
Hvis du ikke er tilfreds med ydelsen, kan du kontakte bodymindwhisper.dk på e-mail: oliver.bodymoves@gmail.com.
Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du rette henvendelse med det samme, hvis du ikke er tilfreds med den leverede ydelse.

Fortrydelsesret
Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.
Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.
I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at bodymindwhisper.dk vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.
For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele bodymindwhisper.dk din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail).
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Hvis du efter fortrydelsesrettens udløb beslutter dig for at afbryde behandlingen eller behandlingsforløbet i utide, sker der ingen tilbagebetaling.

Tilbagebetaling
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til bodymindwhisper.dk, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at bodymindwhisper.dk vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.
Tilbagebetalingen sker uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor bodymindwhisper.dk har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.
Bodymindwhisper.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Afbud
Afbud eller ændring af aftale bedes meddelt senest 48 timer før aftalen. Ved afbud efter dette tidspunkt eller ved udeblivelser afregnes det fulde beløb (eller klip i klippekort).

Betalingsbetingelser
Betaling for én behandling betales ved aftalens indgåelse.
Betaling for 5-turs klippekort betales enten ved aftalens indgåelse, eller i 2 rater.
Ved ratebetaling betales 1. rate ved aftalens indgåelse og 2. rate senest inden aftale indgås om 3. behandling.
Kreditten er rente- og gebyrfri, hvorfor aftalen ikke er omfattet af kreditaftaleloven.
Betaling for 10-turs klippekort betales enten ved aftalens indgåelse eller i 3 rater.
Ved ratebetaling betales 1. rate ved aftalens indgåelse, 2. rate senest inden aftale indgås om 3. behandling, og 3. rate senest inden aftale om 7. behandling.
Indbetaling skal ske til Arbejdernes Landsbank – på erhverskontonr.: 5327-0242030

Ansvar for personlige ejendele
Bodymindwhisper.dk er ikke ansvarlig for dine personlige ejendele, mens de opbevares under din behandling.

Ansvar for skader og tab
Bodymindwhipsper.dk er ikke ansvarlig for skader, tab eller fysiske problemer af nogen art, der konstateres efter behandling.

Tavshedspligt
Som holistisk og organisk tantramassagebehandler, kropsterapeut og psykoterapeut er der tavshedspligt, både omkring det der bliver talt om, men også om at behandlingen overhovedet har fundet sted.