SOMA – Embodiment – Berøring og bevægelse i heling af traumer.

Er en kropsterapeutisk metode hvor man bruger berøring og bevægelse til at forløse blokeringer i kroppen, uanset om det skyldes traumer, skader, langvarig stress og spænding.

Metoden er udviklet af Sonia Gomes Silva og Marcello Muniz en behandlings metode til kropslig forankring, efter der har været forstyrrelser i kroppens give/modtage systemer, tyngdekraft, orienteringssans og balancen i indre øre.

Alle disse forskellige aspekter er i spil i kropsarbejdet og er med til at genetablere kontakt til et balanceret spændingsmønster, med mere fleksibilitet i. Inspirationen til dette arbejde kommer dels fra James Gibson, som har beskrevet det haptiske system, som er det system som koordinerer informationer fra indre og ydre sansninger til kroppen.

Yderligere har de 2 hentet inspiration fra Ida Wolf, Hubert Godard og Peter Levine.

Kombinationen af kroppens forskellige funktioner gennem bevægelse og berøring flytter traumatisk ophobet muskelspænding og energi til bevægelse og forbundethed.

Give/ modtage systemet involverer alle kroppens funktioner:

  • sanseapparatet, som får informationer inde fra kroppen og ude fra omverdenen
  • muskler, bindevæv og organer
  • nervesystemet regulering , det viljesbestemte og det selvstyrende
  • kredsløb og lungefunktion

Alle disse forskellige sanseorganer bruges i kombination i SOMA.

Jeg kombinerer og supplerer denne metode med SE traumeterapi og thai yoga massage og TOTUM Kropsterapi, som alle arbejder ind i de samme kropslige systemer på hver sin måde.

HVAD KAN SOMA EMBODIMENT TRAUMEBEHANDLING GØRE FOR DIG?

SOMA traumebehandling handler om, at arbejde med sig selv igennem kroppen. Det vil sige, at det talte sprog ikke er i fokus. Det handler istedet om at registrere hvad der sker i din krop og bruge disse registreringer som vejviser til, hvad det næste er kroppen skal gøre med henblik på at regulere nervesystemet.

I og med SOMA traumebehandling primært foregår non-verbalt er det vigtigt, at du har en åben og nysgerrig tilgang. Det er meget forskelligt, hvor god kontakt mennesker har til deres krop, men møder du op med et åbent sind, kan vi sammen gøre et godt stykke arbejde for dig. Og du kan få oplevelsen af at blive meget mere fortrolig med din krop.

Fokus for SOMA traumebehandling er det problem, du ønsker skal løses. Det betyder, at vi indledningsvis taler sammen om din situation. Udgangspunktet er altid, at du skal føle dig tryg. Jeg vil aldrig presse dig til nogle øvelser og du kan altid sige nej.

Med SOMA traumebehandling bliver du bedre groundet og kan dermed opnå en bedre balance imellem din indre og ydre verden.

Du bliver mere tilstede i din krop og får styrket dine grænser. Andre vil opleve dig nærværende og modtagelig samtidig med at du hviler i dig selv. Dine kropsbevægelser og kropspositur vil komme mere i flow.

En væsentlig del af traumebehandling er at din krop føler sig sikker og stabil. Med SOMA traumebehandling kan jeg hjælpe dig med at føle dig godt tilpas i din krop. Også i situationer hvor du bliver angst.

At opleve sig sikker og stabil i sin krop betyder ,at du bliver bedre i stand til at fornemme dine grænser, din fysiske jordforbindelse og være organiseret i din følelsesmæssige krop.

En af måderne at håndtere modgang i livet på er bevidst at vide, hvor din krop er. Hvor dit tyngdepunkt er. SOMA sker på et ubevidst niveau, hvor jeg bruger berøring, sansefornemmelse og bevægelse i samarbejdet med dig.

I et bodymindwhisper kropsbehandlings, følelsesmæssig detox og SE chok og traume epigenetisk terapiforløb med Soma traumebehandling vil du på sigt blive god til at træffe bevidste valg, som kan påvirke dit liv i en positiv retning, fordi du er i bedre kontakt med dine følelser og din krop.